Δώρο έως 100.000 € στην Εστίαση!. Επιδότηση (μη επιστρεπτέα)  έως 100.000 € στην Εστίαση

Νέο ΕΣΠΑ για την άμεση ενίσχυση  στις “ριγμένες” επιχειρήσεις εστίασης προκηρύσσεται εντός των προσεχών ημερών. Το ποσό ενίσχυσης (max 100.000€) είναι μη επιστρεπτέο, ακατάσχετο και αφορολόγητο και θα ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του 2019. Τα κριτήρια είναι δύο:

  • Επιδοτείται ο ΚΑΔ εστίασης 56 και ειδικότερα  όσες επιχειρήσεις έχουν τον 56 ως  κύριο ΚΑΔ  ή ως ΚΑΔ  με τα μεγαλύτερα έσοδα
  • Πρέπει το 2020 να υπάρχει μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019. (Ωστόσο εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2019 ή το 2020).

Επικοινωνήστε μαζί μας, για έλεγχο επιλεξιμότητας στο: 2289077113 – 6972663434, k.katsoudas@gmail.com