Δασικοί χάρτες – Εκπτώσεις και δόσεις για τα εκχερσωμένα. Μειωμένο έως και κατά 83% θα είναι το αντάλλαγμα χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που έχουν εκχερσωθεί, ενώ οι καλλιεργητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής του σε 100 δόσεις, θα μπορούν έως τις 12 Ιουνίου για τις περιοχές που έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες να προχωρήσουν στην τακτοποίησή τους.

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, και Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τίμημα που καθορίζεται με την απόφαση αυτή θα επιβάλλεται ως διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Επιπλέον, με δεύτερη ΚΥΑ, που υπεγράφη, ορίζεται ατέλεια στην υποβολή αντιρρήσεων για τα κληροτεμάχια σε αναδασμό ή περιοχές αναδασμού, καθώς επίσης και για τις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Σε ό,τι αφορά στα ανταλλάγματα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, η ΚΥΑ προβλέπει ότι:

– σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους),

– σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,

– σε δημόσιες εκτάσεις, χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις (των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου 998/1979 ως ισχύει), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.