Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΕ. Δύο ημέρες μέσα στον Ιανουάριο θα σταματήσει η λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΕΕ, προκειμένου να γίνουν εργασίες μετάπτωσης και να τεθούν σε λειτουργία τα νέα αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα, που καταγράφουν την δόμηση της χώρας και εξυπηρετούν το καθημερινό έργο των μηχανικών.

Συγκεκριμένα το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 από τις 15:00 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 στις 06:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετάπτωσης από την παλιά στην νέα αναβαθμισμένη πληροφοριακή υποδομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ, όπως είναι οι Δηλώσεις Αυθαιρέτων, το Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, οι Ελεγκτές Δόμησης, η Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων, η Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ στο μεταξύ έχει εκδόσει οδηγία προς τους μηχανικούς, να αποφεύγουν τις ώρες αιχμής, στο διάστημα 10:00 με 14:30 τις εργάσιμες ημέρες, με την παράκληση εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επιλέγουν άλλο χρονικό διάστημα για την διεκπεραίωση της εργασίας τους στα ψηφιακά συστήματα οικοδομικών αδειών και αυθαίρετων, διότι λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων αυτή την περίοδο σημειώνονται καθυστερήσεις.

Τα νέα πληροφοριακά συστήματα

Το ΤΕΕ έχει προχωρήσει σε έργο: «αναβάθμισης και μετάπτωσης των διαδικτυακών εφαρμογών του ΤΕΕ», το οποίο αφορά σε εφαρμογές νέας τεχνολογίας αποθήκευσης των δεδομένων και αναβάθμισης των ψηφιακών συστημάτων, προσφέροντας μεταξύ άλλων προστασία από κακόβουλες ενέργειες, υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης των εφαρμογών, δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών και μείωση του κόστους υπηρεσιών υποστήριξης με εργαλεία κεντρικής διαχείρισης.

Στο αντικείμενο του έργου είναι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΕΕ, όπως μεταξύ άλλων τα συστήματα  e-Άδειες, καταγραφής Αυθαιρέτων, Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων, διαχείρισης διαγωνισμών, Ελεγκτών Δόμησης, δημόσιο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος κ.α.