Συνέδριο με θέμα τον Τουρισμό ως παράγοντα ριζικών μεταβολών. Πόσο έχει αλλάξει ο εντατικός τουρισμός τα Κυκλαδονήσια και την Μύκονο και σε τι βαθμό έχουν επηρεαστεί το περιβάλλον, οι υποδομές..