Κατασκευή κτιρίου στην Μύκονο. Η κατασκευή ενός κτιρίου είναι το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του έργου. Εδώ οι παράγοντες αλλάζουν καθημερινά. Νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις προκύπτουν συνεχώς που..