Με τραπεζική βοήθεια το νέο ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό

Με τραπεζική βοήθεια το νέο ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό. Ευκολότερη γίνεται η συμμετοχή των επενδυτών στο νέο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό , (ακόμα και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις), καθώς η αναγκαία ίδια συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται από «πρόθεση δανείου» την οποία οι περισσότερες τράπεζες αποφάσισαν να δίνουν με σχετική ευκολία. Θυμίζουμε πως το πρόγραμμα […]

Read More