Eνα από τα έργα  στο οποίο έγινε πράξη η κάθετη παροχή υπηρεσίας, είναι η δημιουργία του  Πρότυπου Τυροκομείου Μυκόνου. Το γραφείο μας σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο του Αντώνη Κυραντώνη έχει αναλάβει και υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο που περιλαμβάνει  τη λύση των όποιων νομικών /φορολογικών ζητημάτων, το σχεδιαστικό/μελετητικό  κομμάτι, την επίβλεψη κατασκευής του έργου, την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών και μελετών και φυσικά τον φάκελο επιδότησης του έργου (65%) μέσα από το πρόγραμμα του Μέτρου 123Α του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το έργο χωρίζεται σε 3 άξονες οι οποίοι αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά και αναλύονται  σε 13 εργασίες Συγκεκριμένα:

1ος Άξονας που περιλαμβάνει:

 • Εκδοση νέου τοπογραφικού διαγράμματος και Δασική υπηρεσία ,
 • Εκδοση οικοδομικής άδειας (στατικά, αρχιτεκτονικά, Η/Μ)
 • Επίβλεψη -κατασκευή του τυροκομείου.

2ος Άξονας που περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής τυροκομείου,
 • Μελέτη περιβαλλοντικών όρων
 • Εκδοση άδειας ίδρυσης –εγκατάστασης,
 • Μελέτη διαχείρισης υπολειμμάτων τυροκόμισης,
 • Μελέτη HACCP για ασφάλεια τροφίμων
 • Εκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας και
 • Εκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου (Υγ/κού ενδιαφέροντος)

3ος Άξονας που περιλαμβάνει:

 • Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας
 • Υποβολή πρότασης για επιδότηση στο μέτρο 123 Α του ΥΠΑΝ και
 • Υλοποίηση πρότασης επιδότησης 123 Α του ΥΠΑΝ.

Η ΟΙΚΟΝ/ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η δημιουργία Πρότυπου Τυροκομείου στη  Μύκονο αποτελεί μια επένδυση ευκαιρίας καθώς μετά από λεπτομερή ανάλυση της σχετικής αγοράς , τόσο σε επίπεδο νομού (Κυκλάδων) όσο και σε επίπεδο εθνικό – αλλά και διεθνές – έχει αναδειχθεί η ύπαρξη «χώρου» για διείσδυση γαλακτοκομικών προιόντων προερχόμενων από έναν τόπο με ισχυρότατο brand name  όπως αυτό της Μυκόνου.

Πρόκειται για ένα  ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις ενότητες του επιχειρηματικού σχεδιασμού , μια εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και φυσικά ενσωματώνει  όλες τις τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας. Στόχος  είναι η δημιουργία μιας  μεταποιητικής επιχείρησης με σοβαρή κερδοφορία και (5) νέες θέσεις εργασίας , η κατασκευή ενός  «πρότυπου» τυροκομείου που θα συνδέσει απευθείας την τοπική αγροκτηνοτροφία  με τον τουρισμό. Κάτι που σήμερα λείπει από τη Μύκονο.

Είναι αλήθεια πως ο κοινωνικός ιστός της Μυκόνου  δέχεται βαρύτατα πλήγματα εξαιτίας της μονοδιάστατης και χρονικά περιορισμένης εξάρτησης της τοπικής οικονομίας  από τον τουρισμό, με αποτέλεσμα αφενός την εμφάνιση στοιχείων κορεσμού, αφετέρου την φθίνουσα ελκυστικότητά του ως τόπου μόνιμης κατοικίας. Αυτή η αναθεώρηση του μονοτομεακού προσανατολισμού τουριστικής ανάπτυξης του νησιού με την αξιοποίηση και άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, όπως η τοπική γαστρονομία (παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι, κοπανιστή, τυροβολιά, ξυνότυρα, κλπ.), προσφέρει  μια καλή ευκαιρία για ενεργοποίηση  της τοπικής αγροτικής οικονομίας αλλά και  εμπλουτισμό και περαιτέρω θωράκισή του  κλασικού τουριστικού μοντέλου «ήλιος , θάλασσα, διασκέδαση».

Η στρατηγική της επιχείρησης εδράζεται πάνω στην παραπάνω διαπίστωση, και δεν αποτελεί πλέον εκτίμηση αλλά πεποίθηση πως:  Με τη λειτουργία του πρότυπου τυροκομείου στη Μύκονο αφενός θα ενεργοποιηθεί ο κατακερματισμένος αγροτικός πληθυσμός του νησιού ,αφετέρου θα αποκτήσει «γαστρονομικά» στοιχεία η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, καθώς όλοι γνωρίζουν τη υψηλή διατροφική αξία αλλά και την σπάνια γεύση των τοπικών αγροτικών προιόντων και ειδικά των γαλακτοκομικών.

Η παραγωγή συνεπώς επώνυμων προιόντων (το branding του νησιού βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση) και η απευθείας διείσδυση στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα εστιατόρια του νησιού είναι ένας στόχος απόλυτα εφικτός με βάση τα σημερινά τοπικά δεδομένα.

Σε αυτό το νέο κόσμο της επιχειρηματικότητας, ένα θησαυροφυλάκιο γκουρμέ ευκαιριών δημιουργείται  στο κατώφλι ενός τυροκομείου , που στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας θα συνεργαστεί με τοπικούς παραγωγούς αλλά και κοινωνικούς φορείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου, δεν προωθείται πλέον το μοντέλο της εντατικής γεωργο-κτηνοτροφίας και μεταποίησης αλλά η νέα ανταγωνιστική  – συνεργατική επιχειρηματικότητα ,  που οικοδομείται πάνω στην αειφορία, το σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Είναι προφανής ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης: Στο τυροκομείο θα βρούν «στέγη» οι πολλές αλλά μικρές κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού καθώς θα μπορούν να διαθέσουν το γάλα τους , ενώ την ίδια ώρα,  τα επώνυμα και πιστοποιημένα προιόντα  θα αποτελέσουν το alter ego του πολυδιαφημισμένου τουρισμού της Μυκόνου, θωρακίζοντάς τον περαιτέρω. Υπάρχουν άλλωστε ήδη συμφωνίες με ξενοδοχεία και εστιατόρια για διάθεση των γαλακτοκομικών προιόντων, ενώ το γεγονός ότι οι ίδιοι οι  επενδυτές είναι και γαλακτοπαραγωγοί, αποτελεί μια επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο της επένδυσης θεωρείται πρωτοποριακό και άκρως ανταγωνιστικό, καθόσον δεν υπάρχουν επιχειρήσεις στο νησί που παράγουν βιομηχανικά παραδοσιακό πιστοποιημένο γιαούρτι από 100% πρόβειο γάλα.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «MYKONOΣ ΦΑΡΜΕΡΣ ΕΠΕ» συστάθηκε στις 15/10/2014 και θα έχει έδρα την περιοχή Άγιος Λάζαρος Μυκόνου. Εκεί , σε ιδιόκτητο χώρο, θα ανεγερθούν εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 616 τ.μ. που θα αποτελέσουν το Πρότυπο Τυροκομείο Μυκόνου.

Πρόκειται ουσιαστικά για νέα επιχείρηση, όμως στη πράξη αποτελεί την υλοποίηση μιάς ιδέας που κυοφορείται πολύ καιρό και πλέον έχει ωριμάσει, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχουν αναλυθεί διεξοδικά όλοι οι παράγοντες και οι δυσκολίες του σύνθετου εγχειρήματος. Πρόκειται για την ίδρυση μιας (ημι)κάθετης μονάδας γαλακτοκομικών προιόντων, καθώς η προμήθεια γάλακτος έχει εξασφαλιστεί από ζώα των ίδιων των επενδυτών και από άλλους κτηνοτρόφους (επισυνάπτονται ιδιωτικά συμφωνητικά με γαλακτοπαραγωγούς).

Η ημερήσια δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 1 τόνος γάλα (πρώτη ύλη) , το οποίο θα αποτελείται από 70% αιγοπρόβειο και 30% αγελαδινό γάλα. Μετά την κατάλληλη επεξεργασία της πρώτης ύλης, τα τελικά προϊόντα που θα προκύπτουν από την παραγωγή θα είναι 40% ξυνότυρο, 30% κοπανιστή και τυροβολιά και 30% παραδοσιακό γιαούρτι.

H προμήθεια της πρώτης ύλης (γάλα) θα γίνεται από ίδιες πηγές σε ποσοστό 30% (υπάρχουν κοπάδια αιγοπροβάτων με τις σχετικές αδειοδοτήσεις κτηνοτροφίας) και από άλλους παραγωγούς σε ποσοστό 70%.

Είναι άγνωστο στον πολύ κόσμο, πως αυτός ο παγκόσμιος τουριστικός προορισμός , η Μύκονος, έχει σήμερα 242 μικροπαραγωγούς αιγοπροβάτων (με πληθυσμό 7.705 θηλυκά  ζώα) και 119 μικροπαραγωγούς βοοειδών (με πληθυσμό 1.063 θηλυκά, εκ των οποίων τα 628 άνω των 2 ετών )3 , καθώς στα δύο  κοντινά νησιά έκτασης περίπου 24 τ. χλμ., (Δήλο και Ρήνεια) που ανήκουν στη Μύκονο και θεωρούνται προστατευόμενοι αρχαιολογικοί χώροι, επιτρέπεται μόνο η αγροκτηνοτροφία. Και όλοι αυτοί οι παραγωγοί οι οποίοι  παράγουν εξαιρετικής ποιότητας γάλα (κάποιοι τυροκομούν κιόλας),  είναι διατεθειμένοι  να διαθέσουν την πρώτη ύλη τους αρκεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη αγορά.

Συνεπώς δεν τίθεται θέμα επάρκειας γάλακτος για την λειτουργία του πρότυπου τυροκομείου Μυκόνου αφού εκτός της ίδιας παραγωγής, είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν οι τοπικοί πόροι σε γάλα, οι  μικρές αυτές κτηνοτροφικές μονάδες , που δεν μπορούν λόγω μικρού μεγέθους να αποκτήσουν  καθετοποιημένη δομή , αλλά μέσω του νέου τυροκομείου να οδηγήσουν  την παραγωγή τους στην μεταποίηση και  τυποποίηση.

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, αφορά την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων υποδομής, διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, προμήθειας σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ειδικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, με στόχο τη δημιουργία μιας πρότυπης και υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προιόντων.

Γενική  πρόθεση  είναι η μορφολογική σύνθεση της μονάδας να ακολουθεί όλους εκείνους τους κανόνες ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Στόχος είναι να ανεγερθεί ένα πρότυπο κτίριο τυροκομικής μονάδας , με ανθρωπομετρικό χαρακτήρα, σεβασμό και ευαισθησία στη παραδοσιακή φυσιογνωμία του νησιού  και στο περιβάλλον , αλλά και παράλληλη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, με τελικό σκοπό την παρασκευή προϊόντων άριστης ποιότητας.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το παρόν επενδυτικό σχέδιο παρουσιάζει ένα τρίπτυχο καινοτομιών που εδράζονται

α) στην συλλογή της πρώτης ύλης (γάλακτος),

β) στην στρατηγική πώλησης των προιόντων και

γ) στη μέθοδο διαχείρισης των υπολειμμάτων.

Α) Στο ζήτημα της επάρκειας γάλακτος, το νέο τυροκομείο θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως δίκτυο υποστήριξης των σκόρπιων και κατακερματισμένων παραγωγών γάλακτος του νησιού (361 μικροπαραγωγοί αιγοπροβάτων και βοοειδών) και θα δώσει ώθηση στον αγροκτηνοτροφικό τομέα της τοπικής οικονομίας ανοίγοντας μια νέα αγορά γι αυτούς. Είναι ευκαιρία να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν οι τοπικοί πόροι σε γάλα, οι μικρές αυτές κτηνοτροφικές μονάδες, που δεν μπορούν λόγω μικρού μεγέθους να αποκτήσουν  καθετοποιημένη δομή, αλλά μέσω του νέου τυροκομείου να οδηγήσουν  την παραγωγή τους στην μεταποίηση και  τυποποίηση.

Β) Με δεδομένη την ανάγκη αναθεώρησης του μονοτομεακού προσανατολισμού τουριστικής ανάπτυξης του νησιού και την αξιοποίηση και άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, όπως η τοπική γαστρονομία, με τη λειτουργία του πρότυπου τυροκομείου στη Μύκονο αφενός θα ενεργοποιηθεί ο  αγροτικός πληθυσμός του νησιού ,αφετέρου θα αποκτήσει «γαστρονομικά» στοιχεία η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, καθώς όλοι γνωρίζουν τη υψηλή διατροφική αξία αλλά και την σπάνια γεύση των τοπικών αγροτικών προιόντων και ειδικά των γαλακτοκομικών.

Η παραγωγή συνεπώς επώνυμων γαλακτοκομικών προιόντων (το branding του νησιού αποτελεί παρακαταθήκη) και η απευθείας διείσδυση στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα εστιατόρια του νησιού, θα αποτελέσει το alter ego για τον τουρισμό της Μυκόνου, και σε κάθε περίπτωση μια πολύτιμη βοήθεια για την περαιτέρω θωράκισή του που θα λειτουργήσει και αμφίδρομα.

Γ) Οσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υπολειμμάτων τυροκόμισης, έχει υιοθετηθεί το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης  και παραγωγής άλλων προιόντων. (ΚΥΑ Η.Π.50910/2727(ΦΕΚ1909/Β/22-12-03). Συγκεκριμένα η αειφόρος μέθοδος  που χρησιμοποιεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, (και πολλά άλλα τυροκομεία, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, κλπ. της χώρας),  όπου με τη συνεργασία του Δήμου και των ιδιωτών που απαλλάσσονται από κλαδιά χόρτα, φύλλα, φύκια και γενικά υλικά βιομάζας (που θα επιβάρυναν τον  ΧΥΤΑ), και την πρόσμιξή τους με τα άκρως επικίνδυνα υπολείμματα τυροκόμισης (τυρόγαλα και πλύσεις), θα παράγονται λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά και άλλα ανακυκλωμένα προιόντα. Η μέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος, περιγράφεται με λεπτομέρεια σε σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο .

Καινοτομία όμως μπορεί να θεωρηθεί και ο υψηλός βαθμός συνέργειας στο όλο εγχείρημα, καθώς με την ευκαιρία λειτουργίας του τυροκομείου θα ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός που θα δώσει λύσεις σε ζητήματα των ντόπιων κτηνοτρόφων  (προμήθεια γάλακτος) και  του Δήμου (αξιοποίηση της βιομάζας).

Εξάλλου προηγμένη θεωρείται και η παραγωγική διαδικασία, (που θα πιστοποιείται με  ποιοτικούς ελέγχους HACCP),  καθώς στα κτιριακά  έχουν τηρηθεί οι υψηλότερες τεχνικές, μηχανολογικές , ακόμα και αρχιτεκτονικές προδιαγραφές  (βλέπε σχέδια), ενώ ο εξειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός έχει επιλεγεί με τα αυστηρότερα επιστημονικά και τεχνολογικά κριτήρια (συνεχής παστερίωση, αποστείρωση, ασηπτική επεξεργασία , κλπ.), που εγγυώνται προιόντα με μεγάλο χρόνο ζωής και ελάχιστες απώλειες στη διατροφική τους αξία .