Project

Η κύρια ομάδα του γραφείου μας, αποτελείται από 1 αρχιτέκτονα , 2 μηχανολόγους και 1 οικονομολόγο, οι οποίοι – κάτω απο την ομπρέλα μιας νέας επιχείρησης – διεκπεραιώνουν σε όλη τη διαδρομή της κάθε επενδυτική πρόταση σχετική με αγορά, ενοικίαση, ανέγερση, σχεδιασμό ή ανακαίνιση και επιδότηση ακινήτων. Κάτω από την ίδια στέγη, με σαφές κοστολόγιο, χρονοδιάγραμμα και κυρίως απτές εγγυήσεις.

Οι προσπάθειες της ομάδας μας στηρίζονται και υλοποιούνται από το τμήμα σχεδίασης και διεκπεραίωσης που στελεχώνουν 1 περιβαλλοντολόγος ΠΕ, 1  μηχανολόγος ΠΕ, 1 πολ. μηχανικός ΤΕ, 3 αρχιτέκτονες εσωτ. χώρων, 1 διακοσμήτρια,1 σχεδιαστής επίπλων,1 σχεδιαστής 3D και 1 διοικητικός πτυχιούχος πληροφορικής ΠΕ.

Η συγκεκριμένη ομάδα, γνωρίζοντας τις «αγκυλώσεις»  αγοράς και κράτους σε θέματα επενδύσεων, ειδικά σε μια περιοχή που «καίει» επενδυτικά,  έρχεται να καλύψει κάθε τεχνικό, νομικό, λογιστικό ή οικονομικό ζήτημα  με την καινοτόμο πρακτική της καθετοποιημένης υπηρεσίας.

Construction

Στις συναντήσεις της ομάδας που έχουν προηγηθεί, έχουν αναλυθεί όλες οι παράμετροι, το καθεστώς συνεργασίας (ή μάλλον συνέργειας)  και η μέθοδος δουλειάς. Κοινή πεποίθηση  είναι πως υφίσταται πλέον ο χώρος για μια τέτοια "πολυπηρεσία", καθώς έχουν αναφερθεί  συγκεκριμένα παραδείγματα που,  διαπραγματεύσεις για μια μεγάλη επένδυση ναυάγησαν λόγω μιας σειράς προβλημάτων, ενώ  θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και  διεκπεραιωθεί ταχύτατα στο ίδιο γραφείο. (π.χ. νομιμότητα ή αδειοδότηση κτιρίων, λανθασμένα συμβόλαια αγοράς, δύσκολη επικοινωνία με τον δικηγόρο ή τον μηχανικό με έδρα την Αθήνα, τάσεις κερδοσκοπίας από τον μεσίτη ή οποιονδήποτε ενδιάμεσο, κλπ.).

Αυτό ισχύει περισσότερο στον υπερευαίσθητο τομέα των κατασκευών όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς (μηχανικοί, εργολάβοι, συνεργεία, επιβλέποντες, κλπ. ) πρέπει να  έχουν άριστη συνεργασία και κυρίως έναν διαρκή συντονισμό ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη.

Subsidy

Το μεγάλο όπλο του γραφείου μας  είναι  η γνώση της αγοράς (και δη της τοπικής) μέσα από τη συνύπαρξη 4 εξειδικευμένων επιστημόνων. Έχει ήδη βρεθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας  και διοίκησης της εταιρείας, ώστε η συνέργεια αυτή ξεπερνώντας ζητήματα ατομικότητας να  εγγυάται απρόσκοπτα την ορθή και κερδοφόρο επιχειρηματική λειτουργία τόσο της ίδιας, όσο και – κυρίως – των επενδύσεων των πελατών της.

Απλώς έγινε πασιφανής η ανάγκη για συμπόρευση και συστέγαση ώστε να είναι δυνατή  η διεκπεραίωση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας από ξένους (κυρίως) και εγχώριους επενδυτές,  ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον πολιτικά και οικονομικά ασταθές όπως αυτό της Ελλάδας σήμερα.

Η διαφορά του γραφείου μας, είναι αφενός μεν πως παρέχεται  ολοκληρωμένη και κάθετη μορφή υπηρεσιών, (στήριξη όχι μόνο τεχνική, αλλά και οικονομική, λογιστική, νομική, κλπ.) , αφετέρου δε πως παράλληλα με την επένδυση του πελάτη εξετάζεται και το ενδεχόμενο χρηματοδότησής της μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Investment

To γραφείο μας  μπορεί να υποστηρίξει σε όλη τη διαδρομή   μια  μελλοντική επενδυτική δραστηριότητα .¨Διαβάζοντας¨ τις εγγενείς αδυναμίες της αγοράς και του κράτους, έρχεται να καλύψει κάθε τεχνικό, νομικό, λογιστικό ή οικονομικό ζήτημα ώστε η όποια επένδυση  να ολοκληρώνεται στο ίδιο γραφείο χωρίς προβλήματα, καθυστερήσεις και περιττές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Στην πράξη πολλές επενδυτικές απόπειρες, ειδικά σε περιοχές υψηλής αξίας όπως η Μύκονος και οι Κυκλάδες γενικότερα, σκοντάφτουν στην ανάγκη συνεργασίας διαφορετικών (επιστημονικών ή μη) ειδικοτήτων που λειτουργούν μεμονωμένα και όχι κάτω από την ίδια επαγγελματική "στέγη" και αποτελούν τροχοπέδη στην επιτυχή έκβαση μιας τέτοιας υπόθεσης.

Βασικό εργαλείο της δουλειάς, είναι  η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που  περιλαμβάνει: Α) μητρώο πελατών – υποψήφιων επενδυτών, με αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ και το είδος επένδυσης του καθενός και Β) αντίστοιχο μητρώο υποψήφιων ακινήτων και επιχειρήσεων προς πώληση ή ενοικίαση,  με αναλυτικά στοιχεία, λεπτομερές οπτικό υλικό και κάθε είδους «κρίσιμη» πληροφορία για την κατάταξη και βαθμολόγησή τους.