Δωρεάν προαξιολόγηση των προτάσεων  από την “ΜΚ MΗΧΑΝΙΚΟΙ  MYKONOY" Ενίσχυση Ξενοδοχείων, Ενοικ. Δωματίων, Επιχειρήσεων Rental, Τουρ. Γραφείων. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, (Ξενοδοχεία, Ενοικ. Δωμάτια, Rental, Τουρ. Γραφεία), που λειτουργούν τουλάχιστον για μια σεζόν και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. (Δηλαδή είχαν το λιγότερο έναν […]

Το γραφείο μας «ΜΚ Μυκόνου»  αναλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2015  και του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015. Υπενθυμίζεται πως οι κατά ISO πιστοποιήσεις έχουν ισχυρή μοριοδότηση  από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στην υποχρεωτική επανακατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων  δωματίων (Ν.4276/2014) σε αστέρια […]