ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Στην τελευταία προκήρυξη του ΕΣΠΑ, το 2012, το γραφείο μας  υπέβαλε επιλεγμένες  προτάσεις χρηματοδότησης, λαμβάνοντας έτσι θετική αξιολόγηση για το 70% από αυτές, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό  με δεδομένο  τον τεράστιο ανταγωνισμό των  επιχειρήσεων των Κυκλάδων. Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της τελικής πληρωμής των εγκεκριμένων αυτών προτάσεων των οποίων ο συνολικός προυπολογισμός […]