Με 4 νέα προγράμματα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ «Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% (θα μπορεί να φθάνει το 50% εάν συνοδευθεί με πρόσληψη νέου προσωπικού) για επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ, […]

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ, ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ένα έργο σταθμός για το νησί, το  Πρότυπο Τυροκομείο Μυκόνου δυναμικότητας 1 τόνου/ημέρα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής του και υπολογίζεται πως σύντομα θα είναι σε πλήρη λειτουργία, με κύρια προιόντα  κοπανιστή, τυροβολιά, ξυνότυρο, αλλά και παραδοσιακό γιαούρτι. . Το έργο συνολικού προυπολογισμού 814.000 […]

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ To γραφείο  «ΜΚ Μυκόνου» έλαβε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος επίσημη πιστοποίηση ως επιθεωρητής για την υποχρεωτική επανακατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων  δωματίων της Μυκόνου σε αστέρια και κλειδιά. Με τον νέο Ν. 4276/14,  μέχρι τις 31.12.2017 όλα τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει […]